klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан (klausnick) wrote,
klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан
klausnick

Переводы на новые языки стихотворения из Anacreontica XXXV(или 40)


Переводы на новые языки стихотворения из Anacreontica XXXV(или 40)
῎Ερως ποτ’ ἐν ρόδοισι
Κοιμωμένην μέλιτταν
Οὐκ εἶδεν, ἀλλ’ ἐτρωθη.
Τὸν δάκτυλον παταχθεὶς
Τᾶς χειρὸς ὠλόλυξε.
Δραμὼν δὲ καὶ πεταςθεὶς
Πρὸς τὴς καλὴν Κυθήρην
«ὀλωλα, μῆτερ» εἰπεν,
«ὀλωλα, καποθνήισκω
όφις μ’ἐτυψε μικρὸς
πτερωτός, ὸν καλουσιν
μέλιτταν οἱ γεωργοί».
ἁ δ’ ειπεν «εἰ τὸ κέντρον
πονει τὸ τας μελίττας,
πόσον δοκεις πονουσιν,
῎Ερως, ὅσους σὺ βάλλεις;»

Перевод на латынь
(H. Stephanus)
Inter rosas Cupido
Apiculam jacentem
Non vidit estque punctus :
Manumque sauciatus
Mox ejulare coepit
Et cursitans volansque
Ad candidam Cytheren
Heu occidi, occidi, inquit
Vitamque mater efflo
En me minuta serpens
Penneta vulneravit
Apem vocant coloni
Tunc illa: Apis si acumen
Tantum facit dolorem
Quantum putes dolere
Quos tu feris, Cupido?

Ещё один перевод на латынь:
Korsch, Stephanus, 86
Inter rosas Cupido
Apem, sopore victam,
Quum nescius petisset,
Repente sauciatus,
Clamans manusque motans,
Currens volansque, venit
Ad filiam Diones.
“Consumor”, inquit, “alma,
Consumor occidique:
Me vulneravit anguis
Alata, parva quaedam, --
Apem vocant coloni.”
At illa: “Si molestus
Apis videtur ictus,
Quantum tuis sagittis
Tacti ferunt dolorem?”

Корш
«Венок», 86
Меж роз Амур однажды
К пчеле, сморённой снами,
Неопытный стремился.
Но вдруг он был ужален.
Крича, руками машет,
Бежит, летит, приходит
Он к дочери Дионы.
«Спаси, — кричит, — Венера,
От боли умираю:
Ужален я змеёю
Крылатой, малой очень —
Пчелой зовут крестьяне».
А мать ему: «Коль пчёлки
Ужасным показался
Укус, насколько больше
Страдают те, которых
Поранил ты стрелою».

En français et en prose par mm. Grégoire et Сollombet ;
en vers français par mm. S.-Victor, F. Didot, Veissier Descombes, Fauche, Bignan, etc.;
en vers latins par Henri Estienne et Élie André;
en vers anglais par Fawkes , Broome, Greene, en vers allemands par Degen ;
en vers italiens par Rogati;
en vers espagnols par D. Joseph et D. Bernabe Canga Arguelles.
Paris
1835
XL. — SUR L'AMOUR. (Firmin Didot)
L'Amour, près de mainte rose,
Et sans avoir remarqué
L'abeille qui s'y repose,
Par elle au doigt fut piqué.
Il gémit, vole à Cythère
Vers Cypris, et tout en pleurs :
« C'est fait de moi, je me meurs ,
« S'écria-t-il, ô ma mère !
« Un petit serpent ailé
« Qu'ils ont abeille appelé,
« Ma mère , de sa piqûre
« M'a blessé. » — « Juge , ô mon fils,
« Si l'abeille, dit Cypris,
Fait une telle blessure,
Ce qu'un coeur souffre à son tour
Atteint par ta flèche, Amour,
Et quels tourments il endure !

XL. — DE CUPIDO.
Dormida entre las rosas,
Amor no vió una abeja ;
Pero herido en un dedo,
Gritó eon gran vehemencia.
Y corriendo y volando
Llegóse a Citerea
Diciendo : « Yo soy muerto,
« Mi Madre ; si de veras
« Yo muero, pues me ha herido
« Una sierpe pequeña
« Y alada, a quien los hombres
« El nombre dan de abeja.
« Si un aguijón te causa
« Tanto dolor , dice ella ,
« Qué harán los que traspasas
« Con bárbara saéta ?

XL. — CUPID WOUNDED.
Once as Cupid, tir'd with play,
On a bed of roses lay,
A rude bee that slipt unseen,
The sweet-breathing buds between,
Stung his finger, cruel chance !
With its little pointed lance.
Straight he fills the air with cries ,
Weeps, and sobs, and runs , and flies ;
Till the god to Venus came,
Lovely laughter-loving dame ,
Then he thus began to plain ;
'Oh ! undone — I die with pain -
Dear mamma, a serpent small,
Which a bee the ploughmen call ,
Imp'd with wings, and arm'd with dart,
Oh ! — has stung me to the heart
Venus thus replied, and smil'd :
‘Dry those tears, for shame ! my child;
If a bee can wound so deep,
Causing Cupid thus to weep;
Think, O think! what cruel pains
He that's stung by thee sustains.'

XL. — SOPRA AMORE.
Volle cogliere una rosa
Sconsigliato Amore un dí,
Si risveglia un' ape ascosa
Tra le foglie, e lo ferì.
Tormentato da quel morso,
Che soffri nel dito Amor,
Non trovando alcun soccorso
Ei piangeva di dolor.
Scioglie il volo, e muove il passo ,
Ed a Venere sen va.
Madre, (ei dice), io moro , ahi lasso !
Deh, m'aita per pietà !
Picciol serpe d'ali armato ,
Che ape chiama il contadin ,
Mi ha la mano, oimè! piagato :
Che sarà del mio destin ?
Se d'un ape il morso, o Amore,
A lui dice, è si fatal,
Pensa or tu , che soffre un core
Ch'è trafitto dal tuo stral.

XL. — AUF DEN AMOR.
Es schlief ohnlängst ein Bienchen
In einer Rose ; Amor
Sah's nicht, und ward gestochen
Am Finger. Schreiend schlug er
Die Hände dann zusammen ;
Halb laufend und halb fliegend
Eilt' er zur schönen Cypris :
« Weh mir ! geliebte Mutter,
Sprach er , Weh mir ! ich sterbe.
Gebissen bin ich worden
Von einer kleinen Schlange,
Die aber Flügel hatte;
Der Landman nennt sie Biene. »
Sie sprach : « Macht schon der Stachel
Der Biene solche Schmerzen,
Wie mogen die erst leiden,
Die du, mein Sohn verwundest ? »
Tags: английский язык, античность, древнегреческий, испанский, итальянский, латынь, немецкий, перевод, русский язык, французский язык
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 7 comments