klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан (klausnick) wrote,
klausnick/莫罗佐夫·尼科莱/профан
klausnick

Category:

Пока ты слово не сказал...

Взято с иранского форума.

14 دسامبر 2007

تا مرد سخن نگفته باشد ...
اخیراً تمرین بامزه ای سر کلاس جامعه شناسی انجام دادم. از یکی از دخترها و یکی از پسرها خواستم بیایند و در مقابل همه بنشینند (چیزی مشابه صندلی داغ ) و هر یک بگویند که معیارهای همسر گزینی شان چیست! معیارهایی که مطرح شد خیلی چیز ها را از روحیات و ذهنیات متفاوت دخترها و پسرها رو کرد (تا حدود ی موافق با برداشت های من که اینجا بیان کرده بودم) و نشان می داد که چقدر ذهنیت دخترها و پسرها از هم دور یا متمایز است! یکی از موارد ی که خیلی برای دخترهای کلاس غافلگیر کننده بود این بود که آقا پسری که در مقابل چشمانشان به اظهار نظر می پرداخت خیلی رک و صریح گفت: من ترجیح می دهم که همسرم سطح تحصیلات اش از دیپلم بالاتر نباشد در حالیکه خود این آقا در حال حاضر دانشجوی مقطع کارشناسی (همان لیسانس سابق !) است. وقتی دخترهای همکلاسی و من با کنجکاوی از او علت این تصمیم را پرسیدیم توضیح دادند که دانشگاه محلی است که اکثر دخترها با پسرها دوست می شوند و اخلاق شان فاسد می شود. ایشان (که در ترم دوم دوره ی تحصیلی شان در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند) گفتند به نظرشون از هر 100 نفر دختری که در دانشگاه دوست پسر پیدا می کند 90 نفرشان به رفتار های ناشایست کشیده می شود و مثال زد از این که برخی دخترهای دانشکده را در پارک، در جوار افراد ی دیده است در شرایطی که نمی توان (!) آن را در کلاس توصیف کرد! فکر می کنم نیاز ی نباشد که توضیح دهم دخترهای کلاس چگونه در مقابل این اظهارنظر برآشفته شدند و در همان جلسه و پس از آن با ایشان وارد بحث های دامنه دار شدند و اظهار تعجب و تاسف کردند از این که ایشان به چنین برداشتی از مجموعه دختران این دانشکده (یا در کل دانشگاه ها) نائل آمده است. و البته برخی هم به ایشان متذکر شدند که زیاد اطمینان نداشته باشند که دختری که ایشان از میان افراد زیردیپلم در نظر دارد با وی ازدواج کند بسیار کمتر از دختران دانشجویی که این آقا پسر در اطراف خود می بیند و اتفاقاً مرتباً با ایشان به بحث و تبادل نظر دوستانه می پردازد، از مسائلی چون دوستی با افراد غیرهمجنس بری بوده باشد.
Пока ты слово не сказал…
Недавно я дал интересное задание по курсу обществоведения. Я хотел, чтобы одна девушка и один юноша вышли и сели перед всеми (это можно сравнить с сидением на раскалённом стуле), а также чтобы высказались о том, какие у них критерии к выбору их супруга! Критерии, ставшие предметом обсуждения, во многих отношениях отличались у юношей и девушек при подходе к душевным и интеллектуальным качествам кандидата (границы, соответствующие моим выводам, см. в моём блоге здесь) и показали, насколько интеллектуальные качества юношей и девушек далёки или отличаются друг от друга! Вещью, которая застала врасплох девушек нашего класса, была та, что один одноклассник на их глазах стал высказывать своё мнение очень прямо и откровенно, сказав: «Я предпочитаю, чтобы уровень образования моей супруги не был выше аттестата о среднем образовании», в то время как этот юноша в настоящее время является студентом (то есть сам он получит диплом о высшем образовании!). И когда одноклассницы и я с любопытством спросили его о причине такого решения, то он объяснил, что в местном университете большинство девушек дружат с юношами, и их нравственность портится. Он (который учится на втором семестре в этом университете) сказал, что, по его мнению, из каждых ста девушек, которые в университете дружат с юношами, девяносто в своём поведении совершают позорные поступки, и привёл такой пример: он видел вблизи некоторых студенток университета в парке в таком положении, которое нельзя (!) описать здесь в классе! Я думаю, нет нужды объяснять, как девушки класса рассердились относительно этого высказанного мнения и на том собрании и после него продолжительно обсуждали этого осведомленного сокурсника и изумлялись и сожалели, что он удостоил такого мнения всех девушек этого университета (или всех университетов). Однако некоторые ему указали, что они отнюдь не уверены в том, что девушка, которую он присматривает для женитьбы из среды окончивших только среднюю школу, гораздо скромнее, чем студентки, которых этот юноша видит вокруг себя и которые, кстати, регулярно дружески участвуют с ним в обсуждении и обмене мнениями по тем вопросам, когда дружеское общение с представителями противоположного пола вполне невинно.
Tags: Иран, вуз, девушки, нравственность, студенты, юноши
Subscribe

 • по Неве плывёт топор

  Как же скучно живут в Питере. На зрелище для детей пришли взрослые охламоны. UPD Я в восемь лет любил смотреть на танки, пушки и прочий металлолом.…

 • Соборяне (часть 2)

  Нерубленные головы (Да и шведы-то тоже «нерубленые головы»,— легко ли дело с кем мешаться!— поддержал Ахилла. ) ?…

 • (no subject)

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 7 comments