October 16th, 2016

Fra bokmål til nynorsk

bokmål nynorsk русский
adgang forbudt ikkje tilgjenge вход запрещён
aktelse vørdnad уважение
anbefale tilrå рекомендовать, советовать
anførselstegn hermeteikn кавычки
angå gjelde иметь отношение
anmerkning merknad замечание
anmode oppmode, be просить, ходатайствовать
anselig heller stor, monaleg значительный
ansette tilsetje назначать
anskaffelse innkjøp, nyskaffing закупка
antakelig truleg, venteleg вероятный
atferd åtferd поведение
avlegge en visitt vitje, stikke innom наносить визит
avsindig vitlaus безумный
avskygning nyanse, islett, svip оттенок
avstedkomme vere årsak til, føre med seg вызывать
avstemning røysting голосование
avverge hindre, motverke, stogge предотвращать
barmhjertig miskunnsam милосердный
bearbeide tilverke, tilarbeide обрабатывать
bebreide laste, klandre (bebreide kan òg nyttast på nynorsk) упрекать
bebyggelse busetnad поселение
bedervet skjemd (bederva kan òg nyttast på nynorsk) гнилой, испорченный
bedrøvelig trist, sørgjeleg (bedrøveleg kan òg nyttast på nynorsk) плачевный
befaling påbod, ordre (befaling kan òg nyttast på nynorsk) приказ
befaring synfaring инспекция, контроль
begavet evnerik, gåverik одаренный
begeistret oppglødd взволнованный
begivenhet hending, storhending событие
begjær trå, gir, lyst (begjær kan òg nyttast på nynorsk) вожделение
begrense avgrense предел

Diccionario de la lengua castellana , en que se explica el verdadero sentido de las voces

Diccionario de la lengua castellana , en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad
Seis tomos en folio , publicados en 1726-1739.

Contiene 13,365 voces simples o radicales, cuyos origenes, segun los cálculos del P. Larramendi, pueden clasificarse de la manera siguiente :
Voces de orígen latino 5,385
— griego 973
 — Arabe 555
— vascuence 1,951
— hebreo 90
— francés 202
— italiano 157
Del godo y otros origenes secondarios. . . 1,179
Formadas per onomatopeya 87
Sin origen determinado. 2,786
13,365