October 21st, 2014

Интерес к непонятному

Интерес к непонятному

Обожаю читать тексты Куклева. Вроде бы, всё по-русски, но ничего не понимаю. Грамматика русская, некоторые (немногие) слова понятны,  но общий смысл за гранями моего разума. Многие ли среди моих френдов смогут понять хоть что-нибудь?

магометанец-садист

 граф Глейхен попался в плен к неверным и стал невольником знатного магометанца, 
который велел ему смотреть за своим садом. Граф, несчастный граф поливал цветы 
и стенал в тяжком рабстве. 

Упоение собой

Упоение собой


Между тем смерклось, и наступила ночь. Каролина спала крепким сном и  не  просыпалась  
до  самого того места, где надлежало нам с нею расстаться. Что принадлежит до меня,  
то я вел себя так честно, как целомудренный рыцарь, боящийся  одним  нескромным взором 
оскорбить стыдливость вверенной ему невинности. Редки такие примеры в нынешнем свете, 
друзья мои, редки! 
Каролина, по своей невинности, не  думала благодарить меня за мою воздержность 
и простилась со мною очень сухо. Бог  с нею!


каменная русская грудь

Ненастье продолжается. Сижу в своей горнице под растворенным окном, и
хотя косой дождь мочит меня и разливает дрожь по моей внутренности, однако ж
каменная русская грудь не боится простуды, и питомец железного севера
смеется над слабым усилием маинских бурь.

Свеча горит

Kā svece deg[НВ1]

Vārdu autors:

Imants Ziedonis

Kā svece deg

Cik skaisti svece deg!
Cik balta liesma šūpodamās mirgo.
Un tumsa bēg. Un atkal – gaisma bēg.
Un dievs ar velnu manu dvēsli tirgo.

Bet svece deg

Cik skaisti svece deg!
Un atskrien vējš un manu liesmu baida.
Kā parafīns pār sveces malām tek
Un kāds jau manu aiziešanu gaida.

Bet svece deg.
Cik balti svece deg!
Un tumsa kuplo galvu noliec brīnā.
No sākuma līdz beigām balta deg.
Līdz deglis lēnām ieslīgst parafīnā.

Bet kaut kas blāv,
Vēl kaut kas gaiši blāv.
Vēl manās acīs svešu gaisma mirgo.
Bet priekšā lielais debess tirgus stāv,
Kur Dievs ar velnu sveču dvēs'les tirgo.

Kā как
svece свеча
deg [даг] горит
Cik как
skaisti красиво
balta белый
liesma пламя
šūpodamās [шупуодамас] качаясь
mirgo [миргуо] блестит
tumsa темнота, мрак
bēg [баг] бежит
atkal снова
gaisma свет
dievs бог
ar вместе с
velns [валнс] чёрт
manu мой
dvēsli душа
tirgo [тиргуо] торгуется
Bet но, а
atskrien прибегает
vējš ветер
baida пугает
malām край
tek [так] течет
kāds некто
jau ведь, же
aiziešanu уход
gaida ждет

Kupls пышный

Sākums начало

Līdz до

Beig конец

Nolikt положить

Brīnā праздно

Deglis фитиль

Lēnām [ланам] тихо, медленно

Ieslikt тонуть

Blavot поблескивать

Kaut если бы

Vel ещё

Gaišs яркий

Acīs в глаза

Gaisma свет

Priekšā впереди

Debess небо

Tirgus рынок

Debess tirgus небесный рынок

Stāv стоѝт

Svešs чужой

Kur где[НВ1] Dzejoļa „Kā svece deg” tēma ir cilvēka mūža ritējums. Manuprāt, tas uzskatāmi atklājas caur sveces tēlu, kas parādās katrā pantā. Piemēram, dzejoļa pirmajā rindā „Kā svece deg” ir elipse, jo pēc konteksta var noteikt, ka cilvēka dzīve ir tā, kas deg kā svece.

Domāju, ka rakstnieks Imants Ziedonis ir vēlējies pateikt to, ka cilvēka mūžs deg tik skaisti kā svece. Svece ir aizdegta, ar katru degšanas minūti tā tuvojas svečtura malai, tāpat cilvēks jau kopš dzimšanas virzās uz savu nāvi.…

Сталин ассоциировал себя с Моисеем,