April 26th, 2012

М.М.П.

Смотришь на человека: вот он идет по улице — ну что в нем хорошего? Жалкого вида человечек, одна из крошек, упавших от съеденного пирога когда-то великого государства Российского, — тошно смотреть!

СКАЗКА О СКАЗКЕ

En saga om en saga

Selma Lagerlöf

Det var en gäng en saga, som ville bli berättad och förd ut i världen. Det var helt naturligt, eftersom den visste med sig, att den redan var så gott som färdig. Många hade varit med om att skapa den genom märkvärdiga handlingar, andra hade dragit sitt strå till den genom att om och om igen förtälja dessa handlingar. Vad som fattades den, var att bli nödtorftigt hopfogad, så att den bekvämligen kunde färdas omkring i landet. Den var ännu bara ett helt vimmel av historier, en hel formlös sky av äventyr, som drevo fram och åter likt en svärm vilsekomna bin en sommardag och inte visste var de skulle finna någon, som kunde samla in dem i en kupa.

saga

сказка, сага, легенда

berätta

 рассказывать

föra ut

 вывезти;  вынести

visste med sig

Была уверена

redan

уже

Många

Многие

varit med om

Приняли участие

skapa

творить

märkvärdig

замечательный

handling

сюжет (?)

genom

Через; в течение; посредством

dra sitt strå till stacken

Внести свою лепту

strå

Волосок; соломинка

om och om igen

Снова и снова

förtälja

рассказывать

Vad

что

fattas

недоставать, не хватать   

nödtorftigt

Скудный, бедный (с трудом)

hopfogat

Связанный; соединённый; скреплённый

bekvämligen

Без труда, легко, удобно

färdas

путешествовать

vimmel

толпа

sky

облачко

drevo

болтались

fram och åter

svärm

Масса, рой, множество

Bi

Пчела

vilsekommen

заблудившийся

kupa

улей

samla

Собирать

No mon. No fun. Your son

Studenten klagar för sin kompis:
- Jag skrev hem till farsan: "Skicka pengar - Jag står på gatan!"
- Fick du några pengar då?
- Nää, men ett brev där han skrev: "Akta dig för bilarna!"
Студент жалуется товарищу:
-Я написал домой отцу : "Пришли деньги. Я на нуле! [Дословно: я стою на улице]"
-Ну, и ты получил деньги?
-Неа, он письмо прислал: "Осторожнее там, не попади под машину!"

Английский вариант:
There was a college student in need of money who wrote home to his father. He said, “Dear Dad. No mon. No fun. Your son!” The father promptly wrote back, “Dear Son. Too bad. I'm sad. Your dad!”