March 3rd, 2012

Легенда о Христе

Kristuslegenden

 Elsa-Brita Titchenell

Evangeliet börjar med bebådelsen. Jungfru Maria fick av en ängel ett fång liljor som symbol för budskapet om Jesu födelse. Buddhas moder, Maya, fick en lotus. I det forntida Mexico blev Quetzalcoatl född av en jungfru kallad "Himmelens drottning", och den mirakulösa födelsen symboliserades med en gåva av blommor. Neith, Osiris moder och Isis, Horus moder, var också jungfru på motsvarande sätt i det forntida Egypten. I Grekland föddes Apollo av jungfru Leto eller Latona, och Hermes föddes av jungfru Maia eller Myrrha. Även Dionysus föddes av en jungfru, nämligen Semele eller som hon också kallades Maria, Myrrha eller Maris. Födelsen - alltid den andliga "pånyttfödelsen" - ansågs ske under vintersolståndet i en grotta eller på annan enkel plats, tillfälligtvis även under ett träd.

Легенда о Христе  

Евангелие начинается с Благовещения. Дева Мария получила от ангела букет лилий, символизирующий известие о рождении Иисуса. Мать Будды, Майя, получила лотос. В древней Мексике Кецалькоатль был рожден девой, называемой «царицей небес», и в качестве символа чудесного рождения она получила в дар цветы. В Древнем Египте Тефнут, мать Осириса, и Исида, мать Гора, были тоже девственницами. В Греции Аполлон родился от девы Лето, или Латоны, а Гермес родился от девы Майи, или Мирры. Дионис родился от девы Семелы, но её также звали Мария, Мирра и Марис. Считалась, что рождение — всегда духовное «возрождение» — происходят во время зимнего солнцестояния в пещере или в любом другом месте, иногда даже под деревом.