February 22nd, 2012

Молитва

Молитва

Вот прошёл ещё один год, Отец небесный! Мы благодарим Тебя за то, что Ты продлеваешь милость Твою для нас, и мы не боимся держать ответ перед Тобою и за этот дарованный Тобою год; ибо мы вверяем себя Твоему милосердию. Новый год предъявляет  нам свои требования; и мы вступаем в него подавленные и озабоченные, потому что мы не можем и не хотим скрыть от Тебя похоть очей наших, соблазнительную сладость мести,  распаляющий  нас гнев, забывшее Тебя холодное сердце; однако мы вступаем в новый год и обогащенные новым опытом, включающим воспоминания о победе над мучительными сомнениями, о преодолении ежедневной суеты и  духа уныния, о сбывшихся надеждах. И когда мы в грустные моменты жизни желаем укрепить дух свой воспоминаниями о праведниках, Твоих избранных сосудах, которые в тягостных сомнениях и сердечных муках сохраняли свободу духа, несгибаемое мужество и все мысли, устремленные горе, — тогда мы понимаем, что наше мужество по сравнению с ними только уныние, наша сила лишь бессилие, а Ты всегда тот же, тот же всемогущий Бог, испытующий души в борьбе с искушениями, без воли Которого и воробей не упадёт на Землю.

Аминь.

Bøn

Atter er et Aar forløbet, himmelske Fader! Vi takke Dig for, at det blev lagt til Naadens Tid og forfærdes ikke ved, at det skal ogsaa lægges til Regnskabets; thi vi fortrøste os jo til Din Barmhjertighed. Det nye Aar staaer for os med dets Fordringer; og gaae vi end nedbøiede og bekymrede ind deri, fordi vi ikke kunne og ikke ville dølge for os Tanken om Øiets Lyst, som bedaarede, om Hevnens Sødme, som forførte; om Vreden, som gjorde os uforsonlige, om det kolde Hjerte, som flygtede langt bort fra Dig; saa gaae vi jo dog heller ei ganske tomhændede ind deri; thi vi ville jo ogsaa tage dem med os: Erindringerne om de bange Tvivl, som bleve beroligede, om de stille Bekymringer, som bleve husvalede, om det nedbøiede Sind, som blev opreist, om det glade Haab, som ikke blev beskæmmet. Ja naar vi i sørgmodige Øieblikke ville styrke og opmuntre vort Sind ved Tanken om de store Mænd, Dine udvalgte Redskaber, der i svare Anfægtelser, i Hjertets Angst beholdt Sindet frit, Modet uknækket, Himlen aaben, saa ville vi ogsaa dertil lægge vort Vidnesbyrd i den Forvisning, at om vort Mod i Sammenligning med Hines kun er Mismod, vor Magt Afmagt, saa er Du dog den Samme, den samme vældige Gud, der prøver Aander i Strid, den samme Fader, uden hvis Villie ikke en Spurv falder til Jorden. Amen.